Ettetantsimine toimub video teel

Seoses kiiresti muutuva olukorraga otsustasid meeste tantsupeo liigijuhid ja lavastusmeeskond 22. jaanuari koosolekul loobuda ettetantsimiste-eelproovide esialgsest plaanist. Maakondlike eelproovide korraldamise asemel lepiti kokku, et kõik peole registreerunud rühmad saadavad oma liigi tantsude videod otse liigijuhile. 

Treeningriietuses tantsitud, monteerimata videoid ning pilti rahvarõivastest ootame iga rühmaliigi jaoks loodud meiliaadressile hiljemalt 19. aprilliks. Video edastamiseks sobivad kõik enamlevinud pilve- ja failiedastuse keskkonnad.

Rühmaliikide meiliaadressid on järgmised:

a-ryhm@meestetantsupidu.ee,

b-ryhm@meestetantsupidu.ee,

c-ryhm@meestetantsupidu.ee,

d-ryhm@meestetantsupidu.ee,

e-ryhm@meestetantsupidu.ee,

1-2klass@meestetantsupidu.ee,

3-4klass@meestetantsupidu.ee,

5-6klass@meestetantsupidu.ee,

7-9klass@meestetantsupidu.ee

Peol tantsivad poisid ja noormehed vestidega ning mehed kaabude ja vattide või kuubedega. Peole saavad kõik rühmad, kes on oma liigi tantsud selgeks õppinud.

Lisaks tuletame meelde, et rühmade peole registreerimise tähtaeg on

1. veebruaril.MTP 4 Venda korraldusmeeskond