Nimi:

E-post:

Rühm:

MTP 4 Venda tantsude saatemuusikad on mõeldud ainult isiklikuks või tantsuproovis kasutamiseks. Muusikapalade omavoliline kopeerimine, töötlemine, tiražeerimine, vahetamine ja levitamine on keelatud ning toob kaasa tsiviil- või kriminaalvastutuse vastavalt autorikaitseseadusele.

Kinnitan, et olen tutvunud ja nõustun muusikate kasutustingimustega.