1. Rühma nimi, kool, selts vm:

2. Maakond:


4. Peol osalejad:

Tantsijate arv:

Juhtide arv (Kui osaled peol mitme rühmaga, märgi enda osalus ainult ühe rühma juurde.):

Saatjate arv:

5. Majutus:

Neljapäevast pühapäevani majutust vajavate osalejate arv (Neljapäeval algavad proovid A, B, C, D ja E rühmadel):

Reedest pühapäevani majutust vajavate osalejate arv (Reedel algavad proovid 1.-3. kl, 3.-5. kl, 5.-7. kl ja 7.-10. kl rühmadel):

6. Rühma juhendaja:

Nimi:

Telefon:

e-post:

7. Rühma kontaktisik:

Nimi:

Telefon:

e-post:

8. Rühma või organisatsiooni andmed, kes on registreerimistasu maksja:

Olen varasemalt saanud registreerimisel arve.

Arve saaja:*

Aadress:*
Telefon:*
E-post:*

Tellija nimi (Tellija nimi e. kontaktisiku nimi tuleb märkida siis, kui arve saaja on kohalik omavalitsus või mõni tellijast erinev organisatsioon.):

Registreerimistasu suurus on inimese kohta 25€.

Käesolevaga kinnitan, et kõik esitatud andmed on üle kontrollitud ja õiged. Registreerimistasu maksmisega kinnitavad kollektiiv ja tantsijad, et on nõus osalema meeste tantsupeol. Registreerimistasu ei ole tagastatav.