1. Rühma nimi, kool, selts vm:

2. Kontaktid (postiaadress, e-post, telefon):
Maakond:


4. Peol osalejad:

Tantsijate arv:

Juhtide arv (Kui osaled peol mitme rühmaga, märgi enda osalus ainult ühe rühma juurde.):

Saatjate arv:

5. Majutus:

Neljapäevast pühapäevani majutust vajavate osalejate arv:

Reedest pühapäevani majutust vajavate osalejate arv:

6. Rühma juhendaja (nimi, telefon, e-post):

7. Rühma kontaktisik (nimi, telefon, e-post):

8. Rühma või organisatsiooni andmed, kes on registreerimistasu maksja:

Arve saaja:

Aadress:

Telefon:

E-post:

Tellija nimi (Tellija nimi e. kontaktisiku nimi tuleb märkida siis, kui arve saaja on kohalik omavalitsus või mõni tellijast erinev organisatsioon.):

Registreerimistasu suurus on inimese kohta 25€.

Käesolevaga kinnitan, et kõik esitatud andmed on üle kontrollitud ja õiged. Registreerimistasu maksmisega kinnitavad kollektiiv ja tantsijad, et on nõus osalema meeste tantsupeol. Registreerimistasu ei ole tagastatav.