Täiendused ja täpsustused tantsukirjelduste juurde

Poiste ja meeste tantsude seminaride käigus ja tantsude õpetamisel, tekkis erinevate rühmaliikide tantsude kirjelduste juurde ridamisi täpsustusi ja muid täiendavaid märkmeid.

Liigijuhid koos assistentidega on need kirja pannud vastavalt oma rühmaliigile järgnevalt:

1.- 2. klassi tantsud

3.- 4. klassi tantsud

5.- 6. klassi tantsud

7.-9. klassi tantsud

C-rühmade tantsud

A-rühmade tantsud

B-rühmade tantsud

D-rühmade tantsud

E-rühmade tantsud